top of page

Regels en wetgeving

Openbaar·4 leden

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. In 2020 worden – vooruitlopend op de invoering van de Wkb in 2021 – proefprojecten met kwaliteitsborging gestart.


Meer informatie: https://www.stichtingibk.nl
Bouwend Nederland geeft uitleg met betrekking tot de Wet Kwaliteitsborging welke geldt per 1 januari 2021. Inschrijven is mogelijk.

BREGMAN bouw


Wet kwaliteitsborging, wat gaat er veranderen.

BREGMAN bouw
BREGMAN bouw
Oct 02, 2020

Eindelijk, verwachting is hoog.

Like

Welkom bij de groep! Je kunt contact leggen met andere leden, updates ontvangen en foto's delen.

    Over

    Welkom bij de groep! Je kunt contact leggen met andere leden...
    bottom of page