top of page

Kwaliteitsborgers

Openbaar·4 collega's

Om de Wkb per 1 januari 2021 in te kunnen voeren is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen. Drie opleiders –Berghauser Pont Academy, BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en managementhebben om die reden het voortouw genomen om de opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling Kwaliteitsborging te vertalen naar praktische eindtermen waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen. In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doelgroepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteitsborger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidingsbehoefte van de verschillende doelgroepen is.

Welkom bij de groep! Je kunt contact leggen met andere leden, updates ontvangen en foto's delen.

    Over

    Welkom bij de groep! Je kunt contact leggen met andere leden...
    bottom of page